ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jsme odborníci na refinancování hypoték. Abychom vám mohli skutečně pomoci, potřebujeme k tomu znát informace o vaší situaci. Při poskytování našich služeb či návštěvě našich stránek www.refinio.cz tedy může dojít ke zpracování Vašich osobních údajů.

Vztahů s našimi klienty si velice vážíme, takže o vaše soukromí budeme pečovat s maximální prioritou. Veškeré vaše údaje tedy zpracujeme vždy v souladu s příslušnými právními předpisy, s důrazem na jejich bezpečnost a podle těchto zásad, ve kterých naleznete informace mimo jiné o tom, jaké údaje o Vás shromažďujeme a proč.

Správce a jeho kontaktní údaje

Naše společnost YD Real Estate Finance a.s. se sídlem Na Poříčí 1071/17, Nové Město, 110 00 Praha 1 IČO: 09458760 DIČ: CZ09458760 zapsáno v OR vedeném Městským soudem v Praze (dále jen „MY“) vaše údaje zpracovává v pozici jejich správce. Kontaktovat nás můžete na níže uvedeném telefonním čísle či emailové adrese:


Telefon: info@bezpecnezhodnoceni.cz

Email: +731 885 556


Obecně ke zpracování osobních údajů

Podrobnosti o zpracování osobních údajů jsou upraveny níže u jednotlivých účelů zpracování, v každém případě se však u nás můžete spolehnout na následující:

  • s vašimi daty nebudeme dělat nic, o čem bychom vás předem neinformovali
  • vaše data zpracujeme pouze v rámci EU nebo v zemích s odpovídající ochranou
  • veškeré informace o vás zabezpečíme po celou dobu jejich zpracování z naší strany
  • vaše údaje smažeme, jakmile je již nebudeme potřebovat

Můžete se na nás také spolehnout v tom, že žádné z vašich údajů nepředáme třetí osobě, aniž byste o tom věděli. Všechno nicméně sami nezvládneme, v určitých případech tedy pro nás zpracování údajů zabezpečují zpracovatelé, které si pečlivě vybíráme anebo spolupracujeme s lídry na trhu. V současnosti mohou být do zpracování zapojeny zejména tyto subjekty:

  • Google LLC (nástroje pro webovou analytiku a on-line marketing)
  • Facebook Ireland Ltd. (nástroje pro on-line marketing)
  • Colpirio, s.r.o. (nástroje pro webovou analytiku a on-line marketing)
  • Seznam.cz, a.s. (nástroje pro on-line marketing)
  • naši spolupracovníci, kteří podnikají na základě živnostenského oprávnění

Ceníme si osobního přístupu, proto převážnou část zpracování vašich osobních údajů provádíme bez zapojení automatizovaných systémů. Výjimečně k tomu může dojít u jednodušších operací zpracování např. v souvislosti se zasíláním newsletteru.

Vyplnění údajů na našich stránkách

Naše stránky Vám umožňují orientačně si spočítat novou výši měsíčních splátek hypotéky. Kalkulačka si však vámi vyplněné údaje neukládá a výpočet tedy slouží skutečně pouze pro vaši potřebu.

Jinak je tomu pochopitelně v případě, že vyplníte některý z kontaktních formulářů nebo nám napíšete na email. V těchto případech o vás budeme evidovat všechny údaje, které nám sami sdělíte, a to na základě nezbytnosti takového zpracování pro poskytnutí našich služeb. Samozřejmě nadále platí, že kontakt z vaší strany vás k ničemu nezavazuje, pokud se tedy na refinancování nedohodneme, smažeme vaše údaje v přiměřené lhůtě.

Zajištění refinancování

Jestliže si porozumíme a požádáte nás o zajištění refinancování vaší hypotéky, budeme od vás potřebovat další údaje o vašem stávajícím hypotečním úvěru. Dojde tedy ke zpracování i těchto osobních údajů, neboť je to nezbytné pro poskytnutí služeb z naší strany. Část vašich osobních údajů bude v tomto případě nutné poskytnout také vaší stávající úvěrující bance a bance, u které se bude úvěr refinancovat, což pro vás samozřejmě zajistíme.

Zapojené bankovní instituce vaše osobní údaje zpracují pro vlastní účely v pozici jejich správce. O rozsahu zpracování by vás tedy měly samy informovat.

V případě navázání spolupráce si část vašich údajů ponecháme také na základě našich oprávněných zájmů na ochraně našich práv, a to za účelem prokázání řádného poskytnutí služeb z naší strany. Za tímto účelem si vaše údaje ponecháme po dobu promlčecí doby, tedy deset let, a poté je smažeme. Proti zpracování údajů za tímto účelem můžete podat námitku.

Poskytnutí údajů v těchto případech je naším smluvním požadavkem. Bez nich se totiž neobejdeme, takže bychom Vám naše služby nemohli poskytnout.

Zasílání marketingových sdělení

Pokud využijete možnosti přihlásit se k odběru marketingových sdělení prostřednictvím našich stránek, budeme vám na základě vašeho souhlasu zasílat obchodní sdělení týkající se refinancování hypoték. V žádném případě vás nechceme obtěžovat zasíláním spamu každý týden. Ozveme se vám, pokud to bude důležité, tedy například když se změní situace na trhu a s ní i možná úroková sazba, nebo uplyne doba fixace apod.

Váš souhlas samozřejmě můžete kdykoliv odvolat, a to zde anebo prostřednictvím odkazu, který naleznete na konci každého emailu, který od nás dostanete. Alternativně se na nás také můžete obrátit prostřednictvím kontaktů uvedených výše. S ohledem na to, že hypotéky jsou často závazky na desítky let a informace pro vás tedy mohou být relevantní po dlouhou dobu, vám budeme tyto zprávy posílat, dokud nám nedáte vědět, že už o ně již nemáte zájem.

Obchodní sdělení Vám můžeme zaslat i na základě našich oprávněných zájmů na udržení kontaktu s našimi zákazníky. K tomu však může dojít pouze v případě, že se naším zákazníkem skutečně stanete. Již při zadávání vašich kontaktních údajů máte vždy možnost takové zpracování osobních údajů vyloučit.

Obdobně jako v případě zasílání obchodních sdělení na základě vašeho souhlasu pak můžete kdykoliv proti tomuto způsobu zasílání obchodních sdělení podat námitku, a to zde anebo prostřednictvím odkazu, který naleznete na konci každého emailu, který od nás dostanete.

Katalog

Pokud o to máte zájem, můžete nás požádat o zaslání katalogu našich realizací na váš email nebo poštou. Jestliže této možnosti využijete, zpracujeme vaše údaje, neboť je to nezbytné pro zaslání katalogu.

Pro jakékoliv jiné účely vaše kontaktní údaje zpracujeme výhradně v případě, že nám k tomu dáte souhlas. Aktuálně je možné souhlas udělit k zasílání obchodních sdělení, přičemž informace o tomto účelu zpracování naleznete v části týkající zasílání marketingovým sdělení.

Ukládání cookies na vašem zařízení

Používáme soubory cookies, což jsou malé textové soubory umístěné na vašem zařízení, které nám umožňují zejména vaše zařízení poznat při další návštěvě. Těchto souborů existuje mnoho druhů a slouží rozdílným účelům, pokud daný soubor cookie nepotřebujeme nezbytně nutně k provozování našich stránek, požádáme Vás před jeho uložením o udělení souhlasu.

Aktuálně používáme tyto cookies soubory:

Nezbytné

Jejich ukládání je nezbytně důležité pro funkčnost našich stránek. V těchto souborech se ukládají například informace umožňující fungování navigace na našich stránkách, informace o tom, zda jste nám udělili souhlas s ukládáním dalších typů cookies apod. Zpracování nezbytných cookies není podmíněno Vaším souhlasem. Tyto soubory cookies o Vás nicméně neshromažďují žádné informace využitelné pro marketingové účely.

Analytické

Analytické cookies soubory sbírají informace o prohlížení našich stránek. Z jejich anonymizovaných výstupů jsme následně schopni porozumět tomu, jakým způsobem naše stránky navštěvujete. Získané informace používáme k tomu, abyste na našich stránkách jednoduše nalezli to, co na nich hledáte.

K provádění analýzy používáme nástroj Google Analytics od společnosti Google, která část dat zpracovává v USA, tedy ve třetí zemi, ve které nemusí být zaručena rovnocenná úroveň ochrany jako v EU, neboť k údajům mohou mít v určitých případech přístup zpravodajským služby USA. Abychom rizika pro vás zcela minimalizovali, používáme Google Analytics výhradně s anonymizovanými IP adresami a s deaktivovanými funkcemi, které by byť v teoretické rovině mohly vést k vaší identifikaci. Tento typ cookies používáme pouze v případě, že jste nám k tomu při první návštěvě udělili souhlas, a to včetně přenosu dat do třetí země.

Více informací o zpracování a využití vašich dat najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google.

Pokud vůbec nechcete poskytovat anonymní data o používání webu službě Google Analytics, tedy nejenom nám, ale na všech stránkách, které si prohlížíte, můžete použít plugin poskytovaný společností Google. Po nainstalování do vašeho prohlížeče a aktivaci nebudou vaše data nadále společnosti Google odesílána.

Název Poskytovatel Účel Platnost

Marketingové

Marketingové cookies sbírají informace o tom, které informace na našich stránkách vás zaujaly a umožňují nám nebo našim reklamním partnerům zobrazovat na této nebo jiných stránkách reklamu, která by vás mohla zaujmout. Díky těmto souborům cookies také můžeme limitovat počet zobrazení naší reklamy na Vašem zařízení a měřit efektivitu našich reklamních kampaní. Reklamní soubory cookies ukládáme jen, pokud nám k tomu při první návštěvě našich stránek udělíte souhlas. Pokud nám svůj souhlas nedáte, nic se samozřejmě neděje, bohužel, méně reklamy se Vám na webu zobrazovat nebude, jen se nejspíše nebude týkat služeb, o které byste mohli mít skutečně zájem.

Pro zobrazování a analýzu reklamy používáme rovněž některé další funkce Google Analytics, a to přehledy zobrazení v reklamní síti Google, nástroje pro remarketing, tedy zobrazování reklam v obsahové síti na základě již zhlédnutých produktů, rozšířené demografické přehledy (reportování anonymních demografických dat), a user id - funkce Google Analytics, která umožňuje měřit a analyzovat chování uživatelů napříč zařízeními. Jako user id nicméně používáme pouze náhodný řetězec znaků, který nedovoluje třetím stranám identifikovat konkrétní osobu.

Více informací o zpracování a využití vašich dat najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google.

Název Poskytovatel Účel Platnost
DSID Google Slouží k identifikaci přihlášeného uživatele na stránkách jiných než Google a k ukládání uživatelských preferencí týkajících se personalizace reklam. 2 týdny

Práva spojená se zpracováním osobních údajů

Se zpracováním vašich osobních údajů příslušná právní úprava spojuje celou řadu vašich práv. Patří mezi ně zejména právo na informace, tedy vaše právo požádat nás o informace o kategoriích zpracovávaných osobních údajů, účelu, době a povaze zpracování a o příjemcích osobních údajů. Veškeré tyto informace jsou uvedeny v těchto zásadách, rádi vám vše nicméně vysvětlíme i podrobněji, pokud o to projevíte zájem. Dále máte právo požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů.

Změní-li se některý z vašich údajů, případně zjistíte-li že zpracováváme vaše nepřesné osobní údaje, máte právo na jejich opravu. Nepřesnost vašich údajů rádi napravíme bez zbytečného odkladu

Za splnění určitých předpokladů máte právo na výmaz, případně právo na omezení zpracování vašich osobních údajů. V případě naplnění zákonných podmínek vaše údaje na vaši žádost smažeme či omezíme jejich zpracování, a to bez zbytečného odkladu.

Konečně máte právo podat námitku či stížnost proti zpracování vašich údajů. Námitka se zasílá nám a je možné ji směřovat proti zpracování prováděného na základě našich oprávněných zájmů či jakékoliv formy přímého marketingu. Stížnost můžete podat kdykoliv, a to Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Účinnost

Zásady ochrany průběžně aktualizujeme, pokud je to třeba. Naposledy jsme tak učinili s účinností od 1. 11. 2022.