Chcete investovat do nemovitostí? Jde to lehce a jednoduše

23.07.2019

Hledáte investici, která bude v dlouhodobém horizontu vykazovat stabilní hodnotu? Investici, která vám přinese ochranu proti růstu inflace? Vyzkoušejte konzervativní řešení s potenciálem stabilního výnosu - nemovitostní fondy. 

Díky fondu Czech Real Estate Investment Fund máte příležitost vložit vaše finanční prostředky do reálných nemovitostí v hodnotě miliard korun a těžit tím z jejich výnosů.

Co jsou nemovitostní fondy?

Nemovitosti patří od nepaměti mezi jedny z nejjistějších uchovatelů hodnoty. I přesto, že může být jejich cena ovlivňována hospodářskou či politickou činností, jejich hodnota zůstává z dlouhodobého hlediska stabilní. Nemovitostní fondy jsou speciální podílové fondy investující do kvalitních nemovitostních společností. Jejich cílem je stabilní zhodnocení vložených prostředků podílníků, které jsou investovány do komerčních nemovitostí.

Investuje do komerčních nemovitostí jako jsou administrativní budovy, retailové parky, nákupní centra, obchodní domy, hotely a logistické areály.

Proč investovat do nemovitostního fondu?

Investice do fondu Czech Real Estate Investiment Fund vám dává možnost čerpat výhody plynoucí z vlastnictví kvalitních nemovitostí a to bez osobní odpovědnosti za závazky, které se vážou k provozu těchto nemovitostí. Takové řešení může být efektivnější než investice do samotné nemovitosti. Podílíte se na zajímavějších projektech s vyšší rentabilitou, nemusíte se o nic starat a ve finále se často dostane i na vyšší zhodnocení. Do fondu lze navíc investovat již od relativně nízkých částek. 

Czech Real Estate Investment Fund

Cílem fondu Czech Real Estate Investiment Fund je přinášet pravidelné výnosy z nájmů a kontinuálního zvyšování hodnoty podílů v nemovitostních společnostech a nemovitostech. Investuje do komerčních nemovitostí jako jsou administrativní budovy, retailové parky, nákupní centra, obchodní domy, hotely a logistické areály. Za účelem vyšší rentability nájmu se fond zaměřuje spíše na nemovitosti v regionálních městech. Po více než třech letech fungování se čisté vlastní jmění fondu (NAV) přehouplo přes 3 miliardy korun.


Nemovitostní fondy jsou jsou vhodné především jako doplněk investičního portfolia pro zvýšení potenciálu výnosu a rozložení tržních rizik.

Pro koho je fond určený?

Nemovitostní fondy jsou zařazovány do kategorie tzv. alternativních investic. Fond Czech Real Estate Investiment Fund ocení nejen konzervativní investoři, ale také dynamičtí klienti se stejným investičním cílem - čerpat výhody z investice do kvalitních komerčních nemovitostí bez starostí s jejich správou, nákupem a prodejem. Výnosy nemovitostních fondů nejsou přímo závislé na vývoji akciových a dluhopisových trhů, a proto jsou vhodné především jako doplněk investičního portfolia pro zvýšení potenciálu výnosu a rozložení tržních rizik

U nemovitostí v regionech je rentabilita nájmu mnohdy výrazně vyšší než ve městech.

Výnosy fondu

Na výnosech fondu se tak jako u všech nemovitostních fondů projevují primárně dvě složky - inkasované nájemné a přecenění hodnoty nemovitostí v portfoliu. Klíčovou složkou výnosu je z dlouhodobého pohledu inkasované nájemné. Fond Czech Real Estate Investiment Fund se zaměřuje primárně na nemovitosti v regionech, kde je rentabilita nájmu mnohdy výrazně vyšší než např. v Praze. Díky tomu patří fond k těm s nejvyšší rentabilitou nájemného. Kvůli stabilním a zároveň poměrně vysokým příjmům z pronájmu nemovitostí vykazuje fond kontinuální růst hodnoty podílových listů.

Nezapomínejte na rizika

Mějte na paměti, že hodnota investice může klesnout i stoupnout a její historická výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Investice jsou zpravidla předmětem vysoké volatility, proto věnujte zvýšenou pozornost popisu rizik uvedených ve statutu fondu.


Chcete výhodně a bezpečně investovat? Pomůžeme vám najít nejlepší řešení pro vaše finance.