Na co si dát pozor při nákupu firemních dluhopisů?

16.04.2019

Firemní dluhopisy mohou pro investory představovat zajímavou investiční příležitost, obzvláště v prostředí nízkých úrokových sazeb. Jak si vybrat ten správný a na co bychom si měli dát při jejich výběru pozor?

Se zvyšujícím se zájmem drobných investorů o korporátní dluhopisy roste v posledních letech jejich nabízené množství. Při výběru dluhopisu pamatujte na pravidlo, že vyšší výnos je vždy odměnou za podstoupené riziko. Je zde však několik důležitých faktorů, které vám pomohou poznat, zda riziko stojí za to podstoupit.

Pečlivý výběr firmy

Každého investora by měla zajímat historie společnosti a délka její působnosti na trhu. V ideálním případě volíme dluhopisy takových firem, které již mají vybudovanou dlouholetou tradici a důvěru. Rozhodně však nelze tvrdit, že by emise nové firmy měla být nutně problematická. Pokud dluhopis vydává nová společnost, zajímejte se především o to, jaké podnikatelské aktivitě se věnuje a jestli dokáže generovat zisk. Neméně podstatná je pak informace, kam směřují finanční prostředky z dluhopisů. Každá kvalitní dluhopisová emise má svůj účel využití finančních prostředků - buď to jsou investice, nebo refinancování dluhu.

Při výběru dluhopisu pamatujte na pravidlo, že vyšší výnos je vždy odměnou za podstoupené riziko. 

Finanční výkazy

Finanční výkazy společnosti představují klíčové dokumenty pro základní seznámení s možnými riziky. Všechny firmy mají povinnost výkazy zveřejňovat. U dluhopisových emitentů by to mělo být samozřejmostí. Od určité velikosti mají dokonce firmy povinnost své výkazy auditovat a předkládat je v konsolidované podobě. Tedy tak, aby byly informace očištěny o vnitroholdingové transakce. Jedině takové výkazy vám poskytnou reálnou vypovídající hodnotu o kreditní kvalitě firmy. Samozřejmě platí pravidlo, že čím více aktuální, tím lépe. 

Zaměřte se na rozvahu

Možná vás napadá, že nejdůležitější položkou, které byste měli věnovat pozornost, bude zisk. Určitě není od věci si hospodaření společnosti ověřit. Mnohem větší důraz byste však měli věnovat rozvaze, konkrétně její levé straně. Volit byste měli pouze dluhopisy firem, které v rozvaze disponují stálými aktivy. V případě úvěrového selhání je pak u těchto společností kde brát.


Své investiční portfolio byste měli sestavovat na základě konkrétních investičních cílů, časového horizontu a aktuální životní situace.

Poměr vlastního kapitálu

Zadluženost firmy je dalším podstatným ukazatelem, který by měl vaši konečnou volbu ovlivnit. Proto byste měli věnovat velkou pozornost také rozvahové položce vlastní kapitál. Jeho poměr vůči dluhu se samozřejmě liší v závislosti na odvětví, ve kterém emitent působí. I zde však platí, že čím vyšší dluh v poměru k vlastnímu kapitálu, tím vyšší je zpravidla riziko.

Vlastnická struktura

Dalším neméně podstatným bodem je informace, kdo firmu vlastní. Vždy by mělo být jasně řečeno, o koho se jedná. Může se stát, že se firma snaží nějakým způsobem zakrýt svou vlastnickou strukturu. Nejčastěji se tak může dít prostřednictvím zahraničních holdingových struktur či advokátů. Zajímat se můžete také o osoby ve statutárních orgánech. Jaké jsou jejich podnikatelské zkušenosti a jaké mají odborné kompetence.

Prospekt a emisní podmínky

Prospekt dluhopisové emise je zcela zásadní věc. Zejména, pokud jde o prospekt schválený Českou národní bankou. Ten klade nezanedbatelné množství nároků na emitenta v oblasti informačních povinností. Prospekt je regulátorem schválen pouze v případě, že je emitent splní. Stejně tak se vyplatí číst emisní podmínky dluhopisů. Jejich kvalita se na českém dluhopisovém trhu zásadně liší. Kromě obvyklých informací o výnosu, datu splatnosti nebo frekvenci vyplácení kupónu se zaměřte na kapitolu závazky emitenta. Zde si můžete opravdu ověřit, zda se jedná o kvalitní cenný papír. Emitent se zde zavazuje k něčemu, co by mělo posílit postavení věřitele. Může se jednat o omezení dalšího zadlužování, omezení zatěžování majetku zástavou, udržování minimální hodnoty vlastního kapitálu, účelové využití prostředků z dluhopisové emise apod.

Diverzifikace

Nezapomínejte, že své investiční portfolio byste měli sestavovat na základě konkrétních investičních cílů, časového horizontu a aktuální životní situace. Zcela zásadním předpokladem rozumného investování je diverzifikace portfolia. Klíčem ke snížení rizika je co nejpestřejší portfolio investičních aktivit.


Zajímáte se o investice? Rozšiřte své portfolio o investici s nízkou mírou rizika.